Kontakt
Kontakt

Kontakt

P.P.U. Redox Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Polska

tel./fax +48 22 606 39 48

e-mail: redox@redox.com.pl
www: www.redox.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109724
NIP: 521-15-90-343
Kapitał zakładowy: 500 000 zł

Mapa dojazdu
Redox
ISO Gazele Biznesu Przejzysta Firma Diamenty Forbes Diamenty Forbes Diamenty Forbes Diamenty Forbes
Copyright © 2010 Redox All Rights Reserved