Polityka jakości
Polityka jakości

Polityka jakości

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Redox Sp. z o.o.


POLITYKA JAKOŚCI

ZGODNA W WYTYCZNYMI NORMY ISO 9001 : 2015

 

Spełnienie wszystkich aktualnych i przyszłych wymagań naszych Klientów jest dla nas podstawowym celem

- Każda usługa wykonana przez nas dla Klienta jest i będzie rekomendacją naszego przedsiębiorstwa, jako przedsiębiorstwa solidnego, gwarantującego wykonanie usług budowlanych o wysokim standardzie zgodnie z wymaganiami Klienta, przepisami i obowiązującymi normami.

- Zamierzamy systematycznie doskonalić i unowocześniać metody realizacji robót budowlanych oraz umacniać konkurencyjną pozycję w dziedzinie usług budowlanych, zarówno inwestycyjnych jak i remontowo-modernizacyjnych oraz wykończeniowych


Aby te cele osiągnąć zobowiązujemy się do:

- ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością

- ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych regulacji, a także trendów i postępu technicznego

- prowadzenia oceny zadowolenia klientów i podejmowania działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia

- doskonalenia współpracy z dostawcami i klientami

- systematycznego podnoszenie kwalifikacji personelu

- prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska

- zapewnienia dostarczenia wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów i zobowiązań.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację polityki jakości.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd Przedsiębiorstwa.


Warszawa, dnia 23.01.2017

 

Copyright © 2010 Redox All Rights Reserved